Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Vi bedriver verksamheten med stort fokus på kvalitet, något som genomsyrar alla beslut. Kvalitetspolicyn kännetecknas av väl utförda arbeten där uppföljning och god kontakt med beställare är självklara bitar. För att säkerställa kvaliteten har vi en modern maskinpark med välkända märken samt utbildade medarbetare med god yrkeskunskap.

 

Vi verkar inom markentreprenadsbranschen som kräver stor energiförbrukning och därmed inverkar det dagliga arbetet på miljön. Genom att alltid sträva efter högt uppsatta miljömål minimerar vi vår miljöpåverkan i största möjliga mån. Detta sker genom användandet av miljögodkända bilar och maskiner, användning av biodiesel, mätning och tillämpning av nödvändiga åtgärder gällande den mest betydande miljöbelastningen samt genom att återanvända material.

 

Även arbetsmiljön sätts i stort fokus. Alla beslut genomsyras av det ständigt fortgående arbetsmiljöarbetet. Här accepteras ingen form av diskriminering eller trakasserier, utan arbetsplatsen präglas av en öppenhet där samtliga behandlas jämlikt och med respekt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att ingen drabbas av ohälsa, psykisk eller fysisk. Här ges alla medarbetare verktyg för att kunna arbeta säkert och för att kunna vidareutvecklas i sina yrkesroller.