Vår vision

 

Kvalitet, flexibilitet och hållbarhet

Vi strävar alltid efter att tillgodose kundens maskinella behov. Detta möjliggörs genom vår moderna maskinpark, våra yrkeskunniga medarbetare och genom god kontakt och uppföljning. Vi väljer att se lösningar och möjligheter.

 

En annan faktor som är viktig för oss är att vårt arbete präglas av ett ständigt miljötänk. I vår bransch är miljöpåverkan ett faktum, men vi arbetar mot högt uppsatta miljömål för att minimera vår miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom användandet av miljöcertifierade maskiner, användning av biodiesel samt återvinning av material.

 

Vi gräver det du kräver

Vi strävar efter att i alla lägen vara flexibla och lösningsorienterade. Vi löser dina maskinella behov med ett miljö- och kvalitetstänk. Med våra tjänster medföljer alla rådande tillstånd och behörigheter som krävs för att arbetet blir välutfört.